Класиране през годините в държавните първенства

         Деца  Момч. Юн. мл.   Юн. ст.    Мъже  Купа (м)  Девойки   Купа (ж)   Жени

2005     -        1           6               -            -          -                  -             -           -        

2006     -        1           6               -            -          -                  -             -           -

2007     1        1          1               6            -          -                  -            -            -

2008     3        1          1               4            7         5                 -             -            -

2009     1        1          2               2            8         -                  -             -            -

2010     2        2          1               1            7         4                 5            -             -

2011     2        1          1               1            2         2                 -             -             -

2012     5        3          1               1            2         -                  4            -             -

2013     1        4          1               1            1         1                 4           -               -

2014     8        1          4               1            3         1                 3           -               -

2015     4        1          1               1            2         4                 3           2               -

2016     8        9          2               1            3         1                 3           -               2

2017     9        6          3               1            1         3                 2           2              2

2018    12       8          4               1            1         1                 2           2              2

2019                                                         1         4                              2              2

4.162 ms.