Международен турнир в Скопие - ноември 2013 г. Снимки Стоян Стоянов

22.553 ms.