Международен турнир в Скопие - ноември 2013 г. Снимки Стоян Стоянов

6.864 ms.