Международен турнир в Скопие - ноември 2013 г. Снимки Стоян Стоянов

5.182 ms.