Международен турнир в Скопие - ноември 2013 г. Снимки Стоян Стоянов

2.177 ms.