Международен турнир в Скопие - ноември 2013 г. Снимки Стоян Стоянов

3.319 ms.