Международен турнир в Скопие - ноември 2013 г. Снимки Стоян Стоянов

43.060 ms.