Международен турнир в Скопие - ноември 2013 г. Снимки Стоян Стоянов

48.788 ms.