Международен турнир в Скопие - ноември 2013 г. Снимки Стоян Стоянов

2.373 ms.