Международен турнир в Скопие - ноември 2013 г. Снимки Стоян Стоянов

7.872 ms.