Снимки от квалификационния турнир за деца във Враца - 9-10 май 2015 г

2.379 ms.