Локомотив - Дръзки 17:7, декември 2013

40.216 ms.