Локомотив - Дръзки 17:7, декември 2013

34.825 ms.