Локомотив - Дръзки 17:7, декември 2013

14.107 ms.