Локомотив - Дръзки 17:7, декември 2013

37.723 ms.