ІХ турнир за купа Никола Нанов - март 2013 г., София. Снимки в.

9.553 ms.